GedHTree HomepageIndex
 Leroy SHELTON
 b.1764 VA
 d.1843 Pittsylvania, Co, VA
 Elizabeth SHELTON
 b.1799 Henry Co, VA
 d.1888
 Nancy LANIER
 b.1776 Pittsylvania, Co, VA
 d.