GedHTree HomepageIndex
 Thomas BRINEGAR
 b.1852
 d.         
 Melvin BRINEGAR
 b.1893 Nebraska
 d.         
 Sarah T. WEIR
 b.1855
 d.         
 Thomas BRINEGAR
 b.         
 d.         
 Lois AVERILL
 b.         
 d.         
 Jane Nadine STASTNY
 b.         
 d.