GedHTree HomepageIndex
 Hugh TURPIN
 b.         
 d.1825
 Woodford TURPIN
 b.1796
 d.1864
 Charles ISOM
 b.         
 d.         
 Elizabeth ISOM
 b.1775
 d.1860
 
 
 
 James M. TURPIN
 b.1848
 d.         
 Delliah REYNOLDS
 b.         
 d.